Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Γλυφάδας

Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΔΙΕΚ Γλυφάδας
Την Τετάρτη του Πάσχα το Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας άνοιξε για να υποδεχτεί την αποστολή μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕVBB https://evbb.eu/), η οποία εδρεύει στις Βρυξέλλες recipe form. To IEK Γλυφάδας (http://iek-glyfad.att.sch.gr/) είναι το μόνο δημόσιο ΙΕΚ στην Ελλάδα μέλος της EVBB Galag download.
Στην συνάντηση παρευρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας της EVBB, κος Θεόδωρος Γράσσος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας κος Horst Dreimann, ο κος Ηans Daale εκπρόσωπος της CHAIN5 (https://www.chain5.net/), ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπ Download credit stop. Παιδείας, κος Δημήτριος Σουλιώτης και η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΙΕΚ Γλυφάδας, κα Βικτώρια Αποστόλου mssql 2008 r2.
Τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν τις δυνατότητες που παρέχονται στα δημόσια ΙΕΚ μετά την ψήφιση του Ν Download the dmb app. 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και συγκεκριμένα:
• Την δημιουργία συνεργασιών και συνεργειών με φορείς παροχής ΕΕΚ εντός και εκτός Ελλάδας
• Την δυνατότητα παροχής κατάρτισης σε ξένη γλώσσα σε χώρες εκτός Ελλάδας
• Την συμμετοχή του Δημόσιου Πειραματικού ΙΕΚ Γλυφάδας σε ευρωπαϊκά προγράμματα της ΕVBB, τα οποία στόχο έχουν να αναβαθμίσουν και να προάγουν την ΕΕΚ
• Την υλοποίηση της πιλοτικής ειδικότητας ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ που λειτουργεί στο ΙΕΚ Γλυφάδας, αποτέλεσμα του Μνημονίου Συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου καθώς και της συνεργασίας της ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ και του ΙΕΚ Γλυφάδας
• Την δημιουργία καινοτόμων ειδικοτήτων με εφαρμογή του διττού συστήματος κατάρτισης
Στη συνέχεια οι επισκέπτες ξεναγήθηκαν στους χώρους των εργαστηρίων του ΙΕΚ smartphone bear player.
Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης για την επίσκεψή της καθώς και για την εμπιστοσύνη της να συνεργαστεί με το Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας Download Civilization 6 Rise and Fall.
Ο κος Σουλιώτης λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων έφυγε εσπευσμένα και δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες Pastel download.
On Wednesday, following the Orthodox Easter, the Public Experimental Vocational Training Institute of Glyfada received the members of the European Association of Institutes for Vocational Training(EVBB https://evbb.eu/), based in Brussels zbxe. The Vocational Training Institute of Glyfada (http://iek-glyfad.att.sch.gr/) is a member of EVBB 신비한 동물사전 1080p 다운로드.
The meeting was attended by the General Secretary of EVBB, Mr. Theodoros Grassos, the former General Secretary, Mr. Horst Dreimann, Mr. Hans Daale, representative of CHAIN5 (https://www.chain5.net/), the Head of the Directorate of Implementation of Vocational Training, from the General Secretary of Vocational Education, Training, Lifelong Learning and Youth of the Ministry of Education, Mr. Dimitrios Souliotis and the Deputy Director of Glyfada’s VET institute, Mrs. Victoria Apostolou.
The issues discussed concerned the potential provided to the public VET Institutes in Greece after the new Law 4763/2020 for the National System of Vocational Education, Training and Lifelong Learning and specifically:
• The creation of collaborations and synergies with VET providers in Greece and abroad
• The possibility of providing foreign language training in other countries
• The participation of the Public Experimental Vocational Training Institute of Glyfada in European projects run by EVBB, aiming to upgrade and promote VET
Then the visitors visited the laboratories of the Institute.
We deeply thank the European Association of Institutes for Vocational Training for its visit as well as for its trust to cooperate with the Public Experimental Vocational Training Institute of Glyfada.
Mr. Souliotis, due to commitments, left earlier and does not appear in the photos.