Αιτήσεις ΒΕΚ

Αιτήσεις ΒΕΚ

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων όσα παιδιά έχουν περάσει όλα τα μαθήματα και έχουν κατοχυρώσει το 4ο εξάμηνο και έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση παρακαλούνται να περάσουν από τη γραμματεία για να κάνουν αίτηση για ΒΕΚ.

 

Από 1η Ιουλίου το ΙΕΚ θα λειτουργεί πρωινές ώρες