Αιτήσεις Μετεγγραφής

Αιτήσεις Μετεγγραφής
Korean spelling grammar checker
Όποιος επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, Δημόσιο ή Ιδιωτικό, μπορεί να υποβάλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να φοιτήσει 1 έως 10 Ιουλίου Spring blob download. Απαραίτητη προϋπόθεση για την μετεγγραφή του καταρτιζόμενου είναι να υπάρχει η ειδικότητα και το αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μετακινηθεί Ghibli Studio download.