Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

Γαλλικό εστιατόριο στη Γλυφάδα ζητά βοηθό μάγειρα για μονιμη βραδινή εργασία.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 693 0679730

Πολυμερης Οδυσσέας