Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

ο Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) αναζητά άμεσα φοιτητές για πρακτική άσκηση στον Οργανισμό και παρακαλεί, για την αποστολή βιογραφικών σπουδαστών από το Ναυτιλιακό τομέα, οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση Lego Batman dubbing.

Σημειώστε ότι απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. Μέρος της συνέντευξης θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά 사치코 다운로드.


***
Προς ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών: «Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.) είναι κοινωφελές σωματείο με επιστημονική δραστηριότητα στο χώρο της Ελληνικής ναυτιλίας και διεθνώς 반야심경 영인스님 다운로드. Συστάθηκε και λειτουργεί απ’ το έτος 1972, με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και τη διευκόλυνση της διάχυσης νέων ιδεών και μεθόδων στο ναυτιλιακό γίγνεσθαι 에베레스트 다운로드. Το ΕΛ.Ι.Ν.Τ. αποτελεί πρότυπο, για τα ελληνικά δεδομένα, φορέα ο οποίος έχει διατηρήσει την ανεξαρτησία του από πολιτικές, συνδικαλιστικές, ιδεολογικές, οικονομικές και άλλες επιρροές Samsung Restore Solution.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ινστιτούτο μπορείτε να μεταβείτε στο link: https://www.elint.org.gr/»

***
Ιωάννα Μουμπαγιατζόγλου
HELLENIC INSTITUTE
OF MARINE TECHNOLOGY
Skouze 14 Str.,
GR 18 536 Piraeus,
Tel.: +30 210 41 86 062
e-mail: info@elint.org.gr,
www.elint.org.gr