Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων
월광소나타 다운로드

Η Design Process παρέχει μία θέση Γραφίστα για πρακτική άσκηση, με καλή γνώση Adobe Photoshop, Illustrator και In Design dvd decoder. Επιθυμητή έναρξη πρακτικής άσκησης στις 01/04/2020.

Design Process

Δημιουργικό Γραφείο – Ατομική Επιχείρηση

Τομείς απασχόλησης: Branding, Εταιρική ταυτότητα, Συσκευασία, Web design, Social Media Wacom Intuus ctl-4100 driver.

Διεύθυνση:

Ζαχαρίτσα 27,
117 41 Κουκάκι, Αθήνα
Τ. 210 9228431
M. 6945 372984

E-mail: info@designprocess.gr
www.designprocess.gr