Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

Η Trust-It, εταιρεία Πληροφορικής με εξειδίκευση σε προηγμένα θέματα Marketing σε ψηφιακές πλατφόρμες, επιθυμεί να απασχολήσει:
Τελειόφοιτες σπουδάστριες ΙΕΚ Τμημάτων
Marketing / Διοίκησης Επιχειρήσεων / ΜΜΕ / Διοίκησης και Οικονομίας
για την εξάμηνη πρακτική τους άσκηση

Περιγραφή Θέσης: Assistant Marketing Manager
Ατομικές Ικανότητες
• Προφορική Επικοινωνία
• Γραπτή Επικοινωνία
• Ομαδικότητα
• Αντίληψη/Κατανόηση

Η απασχόληση των φοιτητών πραγματοποιείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
Οι υποψήφιες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο info@trust-it.gr με θέμα πρακτική άσκηση ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 210 6520660 για περαιτέρω πληροφορίες.