Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

Αναζήτηση πρακτικά ασκούμενων

Η Επανεκκίνηση, μια Μη Κερδοσκοπική Δράση η οποία απασχολεί και εκπαιδεύει εθελοντές και σπουδαστές με σκοπό την καταπολέμηση του τεχνολογικού αναλφαβητισμού και συγκεκριμένα με την πραγματοποίηση δωρεών υπό τη μορφή laptop και λοιπού τεχνολογικού εξοπλισμού σε σχολεία για τις ανάγκες των μαθητών τους.

Οι σπουδαστές οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στην Επανεκκίνηση. Συγκεκριμένα, οι δύο διαθέσιμες θέσεις στις οποίες χρειάζεται υποστήριξη είναι:

1.Τεχνικός Υπολογιστών
2. Web Developer Designer

Τοποθεσία:

Αθήνα, Κέντρο, Κυψέλη

Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Χάρης Νότης

Τηλ 215 500 4161, Ε-mail: cn@epanekkinisis.gr