Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων

Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων

Στα πλαίσια αναζήτησης συνεργατών για πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησής τους μέσω Ι.Ε.Κ,  η εταιρία Σιούφας και Συνεργάτες αναζητά απόφοιτους Ι.Ε.Κ. για να πραγματοποιήσουν την τυπική πρακτική τους άσκηση στις ειδικότητες:

 

  • Διοίκησης και Οικονομίας
  • Λογιστικής

 

Παρακαλούμε αποστείλετε το βιογραφικό σας στο e-mail: human.resources@sioufaslaw.gr
αναγράφοντας στο θέμα του e-mail «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ-ΙΕΚ».

 

Στοιχεια Επικοινωνίας

 

Χριστοπούλου Ανδριανή (Hr Business Partner)

Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων

Τηλ: 2103673036

Fax: 2103673070