Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων

Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων

Η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (πρώην Υπουργείου Οικονομικών)  καλεί τελειόφοιτους σπουδαστές Ι.Ε.Κ. των Τμημάτων Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου και Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής να υποβάλλουν την υποψηφιότητα τους για την πλήρωση μιας (1) θέσης πρακτικής άσκησης.

 

Το πρόγραμμα γίνεται στα πλαίσια πρακτικής άσκησης, 6μηνης διάρκειας για το τρέχον έτος 2017.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση emeis.a@1849.syzefxis.gov.gr ή k.psathas@aade.gr με την ένδειξη «Πρακτική Άσκηση». Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν τηλεφωνικά από το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Υπηρεσίας για την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής συνέντευξης.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Ονοματεπώνυμο: Κωνσταντίνος Ψαθάς

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας,

Νομικής Υποστήριξης & Στατιστικής Παρακολούθησης

Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης

E-mail: emeis.a@1849.syzefxis.gov.gr

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 213-1606741 – 213-1606702.