Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων

Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων

Η εταιρία Politech EE στην Ηλιούπολη , Εργατών Τύπου 20, προσφέρει θέσεις για πρακτική άσκηση για καταρτιζόμενους στον τομέα της Ναυτιλίας.
Το γραφείο είναι δίπλα στο μετρό της Ηλιούπολης. τηλ : 2109813211