ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
mobile Twitter gifs

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020-ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Τα αποτελέσματα του εξαμήνου αναμένεται να εκδοθούν έως την 1/7/2020 Download Autobase. Το ΙΕΚ θα επικοινωνήσει τηλεφωνικά μόνο με όσους σπουδαστές έχουν επανεξέταση μαθήματος all falls down. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΙΕΚ.