ΙΕΚ Γλυφάδας

Author
ΙΕΚ Γλυφάδας Articles
Ακύρωση Αναπλήρωσης Μαθήματος
Ακύρωση Αναπλήρωσης Μαθήματος - Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου Α2
Διαβάστε Περισσότερα
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων στο Andria S Donuts
Διαβάστε Περισσότερα
Ευχαριστίες στην εταιρία MEGASOFT
Η εφαρμογή “Εμπορική Διαχείριση” που χρησιμοποιείται από το ΔΙΕΚ Γλυφάδας για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην ειδικότητα Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου είναι ευγενική προσφορά της εταιρίας MEGASOFT
Διαβάστε Περισσότερα
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων στα φαρμακεία ΜΠΕΚΡΗ
Διαβάστε Περισσότερα
Θέμα: “Υποβολή οικονομικών προσφορών για τα αναλώσιμα είδη των εργαστηρίων του ΔΙΕΚ Γλυφάδας”
Για την κάλυψη των αναλώσιμων ειδών των εργαστηριακών μαθημάτων του ΔΙΕΚ Γλυφάδας  της ειδικότητας Βοηθός Φαρμακείου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές για τα είδη που επισυνάπτονται στον ακόλουθο πινάκα από την Τρίτη 31/10/2017 έως και την Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 15:00. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται μετά την κατακύρωση […]
Διαβάστε Περισσότερα
Θέμα: “Υποβολή οικονομικών προσφορών για τα αναλώσιμα είδη των εργαστηρίων του ΔΙΕΚ Γλυφάδας”
Για την κάλυψη των αναλώσιμων ειδών των εργαστηριακών μαθημάτων του ΔΙΕΚ Γλυφάδας  της  ειδικότητας Τεχνικός Αρτοποιός-Ζαχαροπλαστικής, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές για τα είδη που επισυνάπτονται στον ακόλουθο πινάκα από την Τρίτη 31/10/2017 έως και την Δευτέρα 6/11/2017 και ώρα 15:00. Η προμήθεια των ειδών θα γίνεται μετά την κατακύρωση […]
Διαβάστε Περισσότερα
Ακύρωση Μαθήματος
Ακύρωση Μαθήματος στην Πληροφορική
Διαβάστε Περισσότερα
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων σε Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας
Διαβάστε Περισσότερα
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων
Αναζήτηση Πρακτικά Ασκούμενων σε Κέντρο Αισθητικής
Διαβάστε Περισσότερα