Πλατφόρμες οπτικοακουστικής επικοινωνίας

Πλατφόρμες οπτικοακουστικής επικοινωνίας

Για την διευκόλυνση της επικοινωνίας εκπαιδευτών-καταρτιζόμενων, οι εκπαιδευτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τις ακόλουθες εφαρμογές με δυνατότητα οπτικοακουστικής επικοινωνίας my last suit.
Μπορείτε να τις κατεβάσετε απο τους συνδέσμους:

Skype for Windows

Skype

Zoom Client for Meetings

Zoom Client

Webex for education

Webex

FreeConferenceCall

Free Conference Call

να κάνετε εγγραφή και να ξεκινήσετε να τις χρησιμοποιείτε 미니언즈 1080p 다운로드. Παρακαλούμε οι εκπαιδευτές που θέλουν να τις χρησιμοποιήσουν να ενημερώσουν τους καταρτιζόμενους μέσω eclass ή να ενημερώσουν στέλνοντας email στο ΔΙΕΚ Γλυφάδας για να ειδοποιηθούν οι καταρτιζόμενοι tableclock.