ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (πάσο)

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (πάσο)

ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ (πάσο)

Η διαδικασία για την έκδοση του Δελτίου Μειωμένου Εισιτηρίου (πάσο) για τους δικαιούχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στον κάτωθι πίνακα, είναι ως ακολούθως:

1. το ΙΕΚ δίδει στον σπουδαστή βεβαίωση σπουδών 
2. ο σπουδαστής πηγαίνει στο πλησιέστερο εκδοτήριο μαζί με :
• μια φωτογραφία
• τη βεβαίωση σπουδών
• και το «έντυπο προσωποποιημένης κάρτας» για την έκδοση της «έξυπνης» κάρτας του ΟΑΣΑ (όπως αυτά αναγράφονται στην ηλεκτρονική σελίδα www.ATH.ENA Card.gr )
3. εφόσον εκδοθεί η κάρτα, ο σπουδαστής την φέρνει στο ΙΕΚ για να καταγραφεί ο αριθμός της και να μπορεί να την επαναφορτίζει στο μέλλον

Προσοχή!
Οι σπουδαστές να φυλάσσουν με δική τους ευθύνη το εκτυπωμένο «έντυπο προσωποποιημένης κάρτας» και να θυμούνται τον 8-ψήφιο αριθμό PIN που είχαν επιλέξει, καθώς σε περίπτωση απώλειας της Προσωποποιημένης Κάρτας, η αντικατάστασή της είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνον με χρηση του.

Οι καταρτιζόμενοι που δικαιούνται πάσο, είναι ονομαστικά σε κατάσταση στον πίνακα ανακοινώσεων