Open eclass – Green Policy

Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πειραματικής ΣΑΕΚ Γλυφάδας

Η πλατφόρμα Open eClass Πειραματικής ΣΑΕΚ Γλυφάδας αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις Download Black Panther. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Open eclass

Παρακάτω θα βρείτε τα εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας Open eClass

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

Οι εκπαιδευτές παρακαλούνται να προσέξουν ιδιαίτερα την ενότητα Εργαλεία Διαχείρισης Μαθήματος για την καλύτερη διεξαγωγή μαθημάτων στην ασύγχρονη εκπαίδευση 포미닛 다운로드.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥ

 

Πολιτική Πράσινης Διαχείρισης και Στρατηγική Ψηφιοποίησης της Πειραματικής Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Γλυφάδας

 

 1. Σκοπός

 Το παρόν έγγραφο περιγράφει τις πολιτικές και τις διαδικασίες της ΣΑΕΚ Γλυφάδας για τη διεξαγωγή των λειτουργιών και των δραστηριοτήτων του τόσο ψηφιακά όσο και με περιβαλλοντικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο.

 

 1. Περιγραφή

Το 2021, η Πειραματική ΣΑΕΚ Γλυφάδας επέκτεινε την Πολιτική τουσχετικά με τη δέσμευση για την προστασία του περιβάλλοντος,την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων.  Ως  πάροχοι Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης σε επίπεδο μετα-δευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η ΣΑΕΚ υιοθετεί την πρόληψη της ρύπανσης και τη βιώσιμη ανάπτυξη, επιδιώκοντας παράλληλα τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και την ψηφιοποίηση των λειτουργιών του National Pension Fund Overseas Remittance Application.

 

Η πολιτική της Σχολής ορίζει τις ακόλουθες σημαντικές δεσμεύσεις:

 

 • Συμμόρφωση με όλους τους περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς, καθώς και αποφάσεις που λαμβάνονται εσωτερικά
 • Πρόληψη της ρύπανσης με την ελαχιστοποίηση της παραγωγής αποβλήτων όπου είναι δυνατόν, τη μείωση της κατανάλωσης, την ανακύκλωση υλικών και τη διάθεση αποβλήτων με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόποκαθώς και τη χρήση οποιουδήποτε ψηφιακού εργαλείου για τη διευκόλυνση των διαδικασιών
 • Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών προβληματισμών και των ψηφιακών μέσων  στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μετακίνησης προσωπικού καισπουδαστών και λήψη επιπλέον μέτρων για την ψηφιακή μετάβαση σε όλους τους τομείς

 

Γ. Πολιτική

Η ΣΑΕΚ Γλυφάδας δεσμεύεται να παρέχει ΑΕΚ διεξάγοντας τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές του με περιβαλλοντικά υπεύθυνο και βιώσιμο τρόπο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού, είτε αυτό σημαίνει τη δημιουργία νέων είτε την ανασχεδιασμό των τρεχουσών διαδικασιών.Αναγνωρίζουμε ότι η μείωση και, όπου είναι δυνατόν, η εξάλειψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας αποτελεί σημαντικό μέρος της αποστολής μας ως παρόχων ΑΕΚ.  Προσπαθούμε να είμαστε πρωτοπόροι στο χώρο των ΣΑΕΚ για την επίτευξη περιβαλλοντικής αριστείας καιψηφιακής μετάβασης και θα υπάρξει συνεργασία με εσωτερικούς και εξωτερικούς φορείς για την καθιέρωση τους wordpress theme.

Οι κατευθυντήριες αρχές και πρακτικές της ΣΑΕΚ για την επίτευξη της διατήρησης των πόρων, της μείωσης των αποβλήτων και της βιωσιμότητας συνολικά συνοψίζονται παρακάτω:

 

 • Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων
 • Ενθάρρυνση εργαζομένων και σπουδαστών για χρήση των ΜΜΜ
 • Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων
 • Ελαχιστοποίηση της παραγωγής επικίνδυνων αποβλήτων
 • Καμπάνια ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων

·Διαδίκτυο και Επικοινωνία·Ασύγχρονη και Σύγχρονη Επικοινωνία στη μάθηση·Κοινωνική δικτύωση (Πληροφορίες και ενημερώσεις)·Εκπαίδευση – Κατάρτιση με ψηφιακά εργαλεία·Αναζήτηση εργασίας σε Ελλάδα και Εξωτερικό·Το Διαδίκτυο ως εργαλείο εργασίας, ψυχαγωγίας

 

Δ. Υπευθυνότητα

 Α. Μείωση κατανάλωσης ενέργειας

 

Το προσωπικό και οι σπουδαστές:

 

 1. Σβήνω τα φώτα όταν δεν χρειάζεται και χρησιμοποιώ φυσικό φως όταν είναι δυνατόν 윈도우 8 무료 다운로드.
 2. Απενεργοποιώ, και αποσυνδέω, όλους τους υπολογιστές, τα τερματικά, τα ηχεία και άλλο εξοπλισμό γραφείου στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.
 3. Απενεργοποιώ το φωτοτυπικό στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας.
 4. Ενεργοποιώ τις δυνατότητες απενεργοποίησης στον υπολογιστή και την οθόνη σε κατάσταση χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας ή αναστολής λειτουργίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
 5. Αποσυνδέω τον εξοπλισμό που καταναλώνει ενέργεια ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται (π.χ. φορτιστές κινητών τηλεφώνων, ανεμιστήρες, καφετιέρες, επιτραπέζιοι εκτυπωτές, ραδιόφωνα).
 6. Χρησιμοποιώ λαμπτήρες φθορισμού (CFL) όποτε είναι δυνατόν.
 7. Χρησιμοποιώ βιντεοδιάσκεψη και κλήσεις διάσκεψης ως εναλλακτική λύση για να μην μετακινηθώ όταν είναι δυνατόν.
 8. Περιορίζω τη χρήση θερμαντήρα.

 

Β. Μείωση κατανάλωσης υλικών

 

 1. Αποφεύγωτη χρήση χαρτιού διανέμοντας και αποθηκεύοντας έγγραφα ηλεκτρονικά.
 2. Εκτυπώνω και φωτοτυπώ μόνο ό, τι χρειάζεται.
 3. Ενημερώνω προσωπικό, εκπαιδευτές, σπουδαστές ότι προτιμάμε έγγραφα διπλής όψης.
 4. Χρησιμοποιώ την πίσω πλευρά παλαιών εγγράφων για φαξή πρόχειρο.

 

Γ. Μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

 

Οι εργαζόμενοι:

 

 1. Χρήση ΜΜΜ ή άλλες εναλλακτικές μορφές μεταφοράς, όποτε είναι δυνατόν.
 2. Μοιράζομαι την μετακίνηση με άλλα άτομα στο αυτοκίνητο.
 3. Τηλεργασία αν είναι δυνατόν.

 

Δ. Ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και αύξηση της ανακύκλωσης

 

 1. Χρησιμοποιώ ανθεκτικά επαναχρησιμοποιούμενα σκεύη.
 2. Μειώνω την ποσότητα γραφίτη σε έγγραφα που θα εκτυπωθούν όταν είναι δυνατό.
 3. Εκτυπώνω έγγραφα σε ασπρόμαυρη κλίμακα ή σε κλίμακα του γκρι όποτε είναι δυνατό.
 4. Χαρτί ανακυκλωμένο όπως και προϊόντα χαρτιού, συνδετικά, φάκελοι, κατάλογοι, κουτιά, φιάλες, δοχεία, μπαταρίες, ηλεκτρονικά, δοχεία γραφίτη και μελανιού.

 

 

Ε. Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις επιπτώσεις της ΣΑΕΚ στην περιβαλλοντική  πολιτική

 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς  να λάβουν γνώση της πράσινης πολιτικής της Σχολής.