ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Β’ ΦΑΣΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2020Β

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 2-10-2020 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης 궁 만화 다운로드.

Λόγω της κατάστασης με τον Covid19 μπορείτε να κατεβάσετε την αρχική αίτηση εγγραφής απο το site του ΔΙΕΚ Γλυφάδας http://iek-glyfad.att.sch.gr/entupa-katartizomenwn/ αιτήσεις εγγραφής-αρχική αίτηση εγγραφής και να την αποστείλετε συμπληρωμένη μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αστυνομική ταυτότητα/διαβατήριο, απολυτήριο λυκείου) και ότι άλλο έχετε δηλώσει στην αίτησή σας στο email του ΔΙΕΚ Γλυφάδας grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr

Στοιχεία Επικοινωνίας ΔΙΕΚ Γλυφάδας

τηλ: 2109643434, 2109643720

email: grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr

Β New Year's card. Δικαιολογητικά

οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:

  1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους 갤럭시 s3 다운로드.
  2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ) 네이버카페 첨부파일 다운로드.
  3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία) 바둑 앱 다운로드.
  1. Προαιρετικά εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου) what i called to try.

Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα: https://diek.it.minedu.gov.gr

Σημειώνεται ότι το εκτυπωμένο αντίγραφο της αίτησης διευκολύνει τη διαδικασία εγγραφής ethernet driver. Ωστόσο, η μη προσκόμισή του δεν αποτελεί λόγο αδυναμίας εγγραφής.

Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα 산돌고딕 neo 다운로드. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α’/26-3-2014) mpeg codec.

Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ 윈 머지 다운로드. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ.