Εφαρμοσμένες Τέχνες Χoρού

Εφαρμοσμένες Τέχνες Χoρού

Πληροφορίες Ειδικότητας

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

 

Ο Χορευτής/χορογράφος οφείλει να έχει κατακτήσει τη βασική τεχνική του κλασικού και σύγχρονου χορού και να γνωρίζει σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τις αρχές τους. Πρέπει να μπορεί να αποδεσμεύεται από στερεότυπα κινήσεων και να εμπιστεύεται τη φυσική κίνηση ως συνεχή ροή ενέργειας στο χώρο καθώς και να γνωρίζει βασικά στοιχεία διαφόρων πολυπολιτισμικών χορών.  Πρέπει να είναι σε θέση να αναζητήσει και να χρησιμοποιήσει στοιχεία ανατομίας, θεωρίας μουσικής και ιστορίας χορού. Σκοπός είναι να μπορεί να ανταποκριθεί στον όλο και υψηλότερο ανταγωνισμό και τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

 

 

Επαγγελματικά Καθήκοντα

 

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 

  • Εκτελεί χορούς για τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία του κοινού.
  • Συμμετέχει σε χορευτικές παραγωγές ως χορευτής ή χορογράφος.
  • Δημιουργεί και συνθέτει χορευτικές κινήσεις.
  • Συνεργάζεται με άλλους χορευτές και καλλιτέχνες στο πλαίσιο ενός χορευτικού δρώμενου ή μιας παραγωγής.
  • Συμμετέχει στο προπαρασκευαστικό στάδιο μιας χορευτικής παραγωγής, δίνοντας κατευθύνσεις για την καλύτερη προετοιμασία των χορογραφιών.
  • Μέσω της εξειδίκευσης σε κάποια είδη πολυπολιτισμικών χορών δύναται να διδάσκει πολυπολιτισμικούς χορούς σε αρχάριους, μέτριου επιπέδου, προχωρημένους, και σε επαγγελματίες, διδάσκοντας το βηματολόγιο, τις χορευτικές δεξιότητες, το στυλ και το ύφος. Επίσης μπορεί να διδάσκει βασικές αρχές κλασικού και σύγχρονου χορού σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών (Link)