Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Πληροφορίες Ειδικότητας

 

 

 

 

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή/ και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων. Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που προβαίνει, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου.

 

O κάτοχος του διπλώματος “Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου” εκτελεί τα εξής:

 • μελέτες και παρακολούθηση του εμπορικού χώρου
 • εξαγωγικές πωλήσεις
 • εισαγωγικές αγορές
 • συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης σε εσωτερικό και εξωτερικό
 • διαχείριση σχέσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

 

Τομείς Επαγγελματικής Αποκατάστασης:

 • Τομέας Εμπορικών Εξαγωγών – Εισαγωγών
 • Τομέας Πωλήσεων
 • Εμπορικές εταιρείες Διανομών και Ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες).
 • Εταιρείες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί).

 

 

Παρουσίαση Ειδικότητας (Prezi)

 

                                                                                           

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών (Link)