Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου

Πληροφορίες Ειδικότητας

 

 

 

Το Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη της επιχείρησης σε διεθνές επίπεδο μέσω της εμπορευματοποίησης αγαθών ή/ και υπηρεσιών στις ξένες αγορές, καθώς και μέσω της βελτιστοποίησης των αγορών στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης e Textbook download. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών και το συντονισμό των διεθνών εργασιών των διαφόρων λειτουργιών της επιχείρησης ή/ και των εξωτερικών εταίρων Download the Coward pedal 2. Χάρη στην ανάλυση και ανασύνθεση των πληροφοριών που προβαίνει, δίνει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να αντιδρά άμεσα στις εξελίξεις του περιβάλλοντος χώρου 크롬 이미지 다운로드.

 

O κάτοχος του διπλώματος “Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου” εκτελεί τα εξής:

 • μελέτες και παρακολούθηση του εμπορικού χώρου
 • εξαγωγικές πωλήσεις
 • εισαγωγικές αγορές
 • συντονισμό των υπηρεσιών υποστήριξης σε εσωτερικό και εξωτερικό
 • διαχείριση σχέσεων σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον

 

Τομείς Επαγγελματικής Αποκατάστασης:

 • Τομέας Εμπορικών Εξαγωγών – Εισαγωγών
 • Τομέας Πωλήσεων
 • Εμπορικές εταιρείες Διανομών και Ηλεκτρονικού εμπορίου 영문 이력서 샘플 다운로드.
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (μεταφορές, διαμετακομίσεις, τραπεζικές εργασίες, ασφάλειες) 위대한쇼맨 자막 다운로드.
 • Εταιρείες διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Οργανισμοί παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υποστήριξης (Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια, τοπικοί οργανισμοί) 하나땅 마음짓기 다운로드.

 

 

Παρουσίαση Ειδικότητας (Prezi)

 

                                                                                           

 

Οδηγός Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα