Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Πληροφορίες Ειδικότητας

Η Ναυτιλία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πρωταγωνιστικούς κλάδους της Εθνικής Οικονομίας με παγκόσμια εμβέλεια και πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και εξέλιξης ElgeY Bridge.

O απόφοιτος του Δ.ΙΕΚ  Γλυφάδας της ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της Επιστήμης του Ναυτιλιακού Management, της Ναυτιλιακής Οικονομίας και της Ναυτιλιακής Πολιτικής σε όλο το φάσμα της Ναυτιλίας dnspy 다운로드.

Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού και παραναυτιλιακού τομέα καθώς και σε Τμήματα διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του Ιδιωτικού ή Δημόσιου τομέα grab 다운로드.

 

Ενδεικτικά, μπορεί να εργαστεί σε:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες (σε όλα τα τμήματα)
 • Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία
 • Ναυτασφαλιστικά γραφεία
 • Ναυτιλιακούς και Ναυτικούς Οργανισμούς
 • Νηογνώμονες
 • Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας
 • Λιμενικούς οργανισμούς
 • Ναυπηγεία και Διυλιστήρια
 • Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης
 • Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών
 • Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων
 • Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών (Link)

Οδηγός Σπουδών (Link)