Στέλεχος Ψηφιακού Μαρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Πειραματική)

Στέλεχος Ψηφιακού Μαρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Πειραματική)

Πληροφορίες Ειδικότητας

Σήμερα, κάθε ανταγωνιστική επιχείρηση, ανεξάρτητα από τον οικονομικό κλάδο στον  οποίον  ανήκει,  έχει  επηρεαστεί,  σε  μεγάλο  βαθμό,  από  την  ψηφιακή τεχνολογία και ανάπτυξη νέων «εργαλείων» διαδικτυακής, παγκόσμιας προβολής και διάδρασης με την πελατειακή βάση. Η παρουσία στο Internet, κατ’ επέκταση τα κοινωνικά μέσα, και το ψηφιακό μάρκετινγκ παίζουν πρωταρχικό ρόλο στα σχέδια προβολής μιας σύγχρονης  επιχείρησης. Το Ψηφιακό Μάρκετινγκ (Digital Marketing) είναι το  σύνολο των  ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών μιας  επιχείρησης οι οποίες  αφορούν  τη  χρήση  σύγχρονων  «εργαλείων»  ψηφιακής  τεχνολογίας,  με σκοπό να έρθει η επιχείρηση σε επαφή με την εθνική, τοπική και παγκόσμια πελατειακή της βάση και να επιτευχθούν οι επιχειρηματικοί της στόχοι μέσω και του ψηφιακού μετασχηματισμού της 모빌싱크 다운로드.

Η ειδικότητα «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» εστιάζει σε πρακτικά τεχνικά και επιχειρηματικά ζητήματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη και χρήση καινοτόμων εφαρμογών ψηφιακού μάρκετινγκ στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη δημιουργία πλήρους ψηφιακού επιχειρηματικού σχεδίου για εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου / ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και για τεχνικές υλοποίησης και αξιολόγησης ηλεκτρονικού καταστήματος σε θέματα βελτίωσης της εμπειρίας χρήστη. Οι δεξιότητες αυτές αφορούν βέλτιστες πρακτικές ψηφιακού μάρκετινγκ και βρίσκουν εφαρμογή τόσο στο παραδοσιακό όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο Superbook Season 1.

 

Αρμοδιότητες / Καθήκοντα

Τα κύρια επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας

«Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο» συνοψίζονται στα ακόλουθα:

 • Σχεδίαση, ανάπτυξη, υποστήριξη λειτουργίας και συντήρηση λογισμικού εφαρμογών (application software) τεχνολογίας internet και τηλεματικής π.χ. δημιουργία ιστοχώρων (website), ιστοσελίδων, δημιουργία εφαρμογών  πολυμεσικού  περιεχομένου, τηλεκπαίδευσης  – τηλεϊατρικής, επεξεργασία στοιχείων βάσεων δεδομένων και παρουσίαση στοιχείων στο internet.
 • Χρήση  κατάλληλων ηλεκτρονικών «εργαλείων» προβολής και προώθησης  για  διάφορα  είδη  προϊόντων  και  υπηρεσιών  μέσω  του Ψηφιακού Μάρκετινγκ 혈의누 다운로드.
 • Μέτρηση αποτελεσματικότητας των «εργαλείων» για την συλλογή και ανάλυση δεδομένων.
 • Σχεδίαση, υλοποίηση, και διαχείριση πλάνου προβολής και διαφήμισης σε μηχανές αναζήτησης.
 • Χρήση Οn Line «εργαλείων» για βελτίωση της θέσης Δικτυακού τόπου στις μηχανές αναζήτησης Baystock Download.
 • Σχεδίαση  και σύνδεση βάσης δεδομένων με το περιβάλλον προγραμματισμού και τις διαδικτυακές εφαρμογές.
 • Διαχείριση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών ψηφιακού μάρκετινγκ.
 • Διαχείριση και  υποστήριξη  λειτουργίας  ΟΠΣ  ηλεκτρονικού  εμπορίου, ηλεκτρονικών προμηθειών, ηλεκτρονικών δημοπρασιών και γενικώς e-υπηρεσιών tablet files.
 • Σχεδίαση  Επιχειρηματικού    μοντέλου    επιχείρησης    στην    ψηφιακή οικονομία.
 • Οργάνωση  και     υποστήριξη     ομάδας     διοίκησης     ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Σχεδιασμός ηλεκτρονικών ερευνών Μάρκετινγκ.
 • Εισαγωγή νέων προϊόντων στην ψηφιακή αγορά Eclipse properties editor.
 • Προγραμματισμός και έλεγχος ηλεκτρονικών πωλήσεων.
 • Στοιχειώδης  ανάλυση  βασικών  σταδίων  ανάπτυξης  Επιχειρηματικού Πλάνου.
 • Ανάλυση επιμέρους σημείων διαδικασίας δημιουργίας ψηφιακού Επιχειρηματικού Πλάνου.
 • Ανάλυση  βασικής   μεθοδολογίας   εφαρμογής   «εργαλείων»   για   την σύνταξη του Επιχειρηματικού Πλάνου iPhone default ringtones.
 • Στοιχειώδης ανάλυση  της  επιχειρησιακής  στρατηγικής  και  πολιτικής μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης.

 

Προοπτικές Απασχόλησης στον κλάδο ή τομέα

Ο απόφοιτος της νέας Πειραματικής ειδικότητας «Στέλεχος Ψηφιακού Μάρκετινγκ στο Ηλεκτρονικό Εμπόριο»  μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις κατασκευής ηλεκτρονικών καταστημάτων και υποστήριξης και προώθησης προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Εμπορίου ως μισθωτός ή ιδιώτης, ατομικά ή σε συνεργασία και με άλλους ειδικούς, τεχνοοικονομικούς επιστήμονες.
 • Επιχειρήσεις προβολής και προώθησης προϊόντων μέσω Ηλεκτρονικού Εμπορίου και τεχνικής υποστήριξης υπηρεσιών Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Πληροφορικής Download Android gta4.
 • Επιχειρήσεις  παροχής λογισμικών μηχανογραφημένης λογιστικής και τεχνικής διαχείρισης.
 • Επιχειρήσεις παροχής επιχειρηματικών συμβούλων για εφαρμογή των επιχειρηματικών πλάνων (Business Plan) Ηλεκτρονικού Εμπορίου.
 • Επιχειρήσεις  παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου, Επικοινωνίας, ψυχαγωγικών εφαρμογών, εκπαιδευτικών, τουριστικών, τηλεματικών κλπ εφαρμογών 윈도우 10 th2 다운로드.
 • Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για εμπορικούς,διαφημιστικούς και προωθητικούς σκοπούς.
 • Μηχανογραφικά κέντρα επιχειρήσεων.
 • Τμήματα Ψηφιακού Μάρκετινγκ Εμπορικών επιχειρήσεων και Οργανισμών του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα.
 • Επιχειρήσεις Διαφήμισης και Ηλεκτρονικής προβολής.
 • Στον Ηλεκτρονικό/Ψηφιακό τύπο και στα Ψηφιακά ΜΜΕ 노트북 스카이프 다운로드.
 • Επικουρικά στα εργαστήρια του τομέα του στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Ως  ιδιώτης και ειδικευμένο τεχνικό-τεχνοοργανωτικό στέλεχος ψηφιακής τεχνολογίας σε θέματα ψηφιακής αναδιοργάνωσης, ψηφιακού Μάρκετινγκ και τεχνικής υποστήριξης στο ηλεκτρονικό εμπόριο των   επιχειρήσεων όλων των κλάδων αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με σχετικούς επιστήμονες πτυχιούχους και μεταπτυχιακούς των ΑΕΙ.

Αναμένεται Οδηγός Σπουδών

Ωρολόγιο Πρόγραμμα