Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Πληροφορίες Ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Βοηθός Φυσικοθεραπείας του ΔΙΕΚ Γλυφάδας διαθέτει γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική ικανότητα που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί ως βοηθητικό προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήριά φυσικοθεραπείας, κλινικές και χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας. Διαθέτει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεται σε ειδικές μονάδες και ομάδες όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης. Μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα σε όλους τους χώρους όπου παρέχονται υπηρεσίες φυσικοθεραπείας υπό την επίβλεψη πτυχιούχου φυσικοθεραπευτή.

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών (Link)

Οδηγός Σπουδών (Link)