Ζωγραφική Τέχνη

Ζωγραφική Τέχνη

Πληροφορίες Ειδικότητας
로직 컨텐츠 다운로드

Η Ζωγραφική Τέχνη είναι μία από τις δημοφιλέστερες καλές τέχνες.

Εκμάθηση ελεύθερου σχεδίου, συνθέσεις με χρώμα και σχέδιο και μικτών τεχνικών ζωγραφικής Antman and wasp.

 

Ο Οδηγός Σπουδών είναι υπό κατασκευή

Ωρολόγιο Πρόγραμμα (Link)

 

곰플레이어 mp4 코덱 다운로드