Έκδοση Αποτελεσμάτων Τελικών Εξετάσεων

Έκδοση Αποτελεσμάτων Τελικών Εξετάσεων

Σας ενημερώνουμε ότι τα ατομικά δελτία όλων των καταρτιζομένων με τους βαθμούς βρίσκονται στη γραμματεία του ΙΕΚ και μπορείτε να τα παραλάβετε σήμερα Πέμπτη 29 Ιουνίου και την Παρασκευή 30 Ιουνίου από τις 18:00 έως 20:00 και από την επόμενη εβδομάδα πρωινές ώρες από τις 10:00 έως τις 14:00.