ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
포미닛 다운로드
Οι πρακτικά ασκούμενοι με έναρξη πρακτικής άσκησης 01/09/2021 έως 31/12/2021 παρακαλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά άμεσα διότι στις 22/09/2022 θα σταλούν για έλεγχο για την έγκριση της επιδότησης πρακτικής άσκησης Download Black Panther.

 

National Pension Fund Overseas Remittance Application