ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΙΕΚ

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΙΕΚ
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ Α ΦΑΣΗΣ: Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη 22-09-2022 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Α φάσης wordpress theme. To Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Γλυφάδας θα δέχεται το κοινό στον Α όροφο στην Γραμματεία και ώρες 15:00-19:00 윈도우 8 무료 다운로드.
Στη φάση αυτή δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν βελτίωση όσοι είναι επιτυχόντες σε μεταγενέστερη της 1ης προτίμησής τους, προκειμένου να διεκδικήσουν μια κενή θέση σε καλύτερη προτίμηση naver webtoon app.
Διευκρίνιση: Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ baidu 다운로드. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης.
Β. Δικαιολογητικά
Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).
4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.
Στις 26/9/2022 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της Β φάσης επιτυχόντων.