ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Α ΦΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Ολοκληρώθηκαν στις 22/9/2022 οι οριστικοποιήσεις εγγραφών των επιτυχόντων της Α φάσης revit family.
Τα κενά που υπάρχουν θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες της Β φάσης επιτυχόντων των οποίων τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 26/9/2022 Rix Gothic b Download.
Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα που υπέβαλαν την ηλεκτρονική τους αίτηση στις 26/9/2022 και με τους κωδικούς τους θα ενημερωθούν αν έχουν επιλεγεί σε κάποιο ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας bash.