Έντυπα Εκπαιδευτών

Good download

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Κανονισμός Λειτουργίας ΔΙΕΚ

Αιτήσεις Εκπαιδευτών

Γενική Αίτηση

Γενική Αίτηση (word)

 

Δήλωση Πραγματοποίησης Μαθημάτων Εξ’ Αποστάσεως

 

Ενημερωτικά Εκπαιδευτών

Οδηγός για Εκπαιδευτές

 

Προγραμματισμός-Ύλης

Προγραμματισμός Ύλης (word)

 

Έντυπο έγκρισης απαλλαγής μαθήματος καταρτιζομένων ΙΕΚ

Έντυπο έγκρισης απαλλαγής μαθήματος καταρτιζομένων ΙΕΚ (word)

 

Έντυπο μη έγκρισης απαλλαγής μαθήματος καταρτιζομένων ΙΕΚ

Έντυπο μη έγκρισης απαλλαγής μαθήματος καταρτιζομένων ΙΕΚ (word)

Παραγγελία Υλικών

Έντυπο Παραγγελίας Υλικών

Έντυπο Παραγγελίας Υλικών (word)

 

Έντυπα Προόδων / Τελικών Εξετάσεων

Έντυπο Θεμάτων Προόδου Χειμερινού Εξαμήνου

Έντυπο Θεμάτων Προόδου Χειμερινού Εξαμήνου (word)

 

Έντυπο Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου

Έντυπο Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου (word)

 

Έντυπο Θεμάτων Προόδου Εαρινού Εξαμήνου

Έντυπο Θεμάτων Προόδου Εαρινού Εξαμήνου (word)

 

Έντυπο Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου

Έντυπο Θεμάτων Τελικών Εξετάσεων Εαρινού Εξαμήνου (word)

히어로즈 오브 더 스톰 다운로드 산돌고딕네오 ttf 다운로드 Johnny English Download the Apple QuickTime player