Επίσκεψη Πορτογάλων Εκπαιδευτικών

Επίσκεψη Πορτογάλων Εκπαιδευτικών

Επίσκεψη Πορτογάλων εκπαιδευτικών στο Δημόσιο ΙΕΚ Γλυφάδας με θέμα “STEM technologies as a lever for the training of European citizen in the 21st century”