Παράταση απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικών μονάδων

Σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθμ explorer.exe 다운로드. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20021 παρατείνεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών για το χρονικό διάστημα από 21.3.2020 έως και 10.4.2020, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας 사모곡 다운로드.

H απαγόρευση ισχύει και για την πρακτική άσκηση και για τα εργαστηριακά μαθήματα που πραγματοποιούνται εκτός ΙΕΚ 광풍무 다운로드.