ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΙΕΚ
리칭의 스잔나 다운로드
Καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος, ύψους 1000 ευρώ,
στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.Στο επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει οδηγός χρήσης της εφαρμογής, εγκύκλιος και περαιτέρω πληροφόρηση 트루크립트 다운로드.

 

explorer 11 다운로드