ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Σελίδα Πιστοποίηση

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με θέματα Πιστοποίησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο:

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Εγγραφή και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης

Από 30/4/2012 έως και τις 15/5/2012 μπορούν απόφοιτοι των ΙΕΚ να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης, 1ης Περιόδου 2011.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Εξετάσεις έχουν όσοι έλαβαν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) έως τις 31-12-2011.  

Οι υποψήφιοι θα  πρέπει να καταβάλλουν εξέταστρα  τα οποία είναι 44,00 € για κάθε ένα μέρος εξέτασης (θεωρητικό ή πρακτικό) και καταβάλλονται στην Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 84493023.

Τα γραμμάτια πληρωμής των εξέταστρων είναι απαραίτητα για την απόκτηση κωδικού πρόσβασης στο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αλλά και για τη συμπλήρωση της αίτησης στη συνέχεια. 

Συνοπτικά τα βήματα υποβολής της αίτησης συμμετοχής

Διευκρινήσεις για τον τρόπο υποβολής αιτήσεων συμμετοχής θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνσηhttp://www.eoppep.gr, καθώς και αναλυτικές οδηγίες βήμα προς βήμα για  την ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώρηση των αιτήσεων στο σύστημα.

Σε γενικές γραμμές οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης θα πρέπει:

  • μέχρι και τις 14/5/2012 να έχουν καταθέσει στο Λογαριασμό του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με αριθμό 84493023 της Εμπορικής Τράπεζας το χρηματικό ποσό των 44,00 € για κάθε μέρος εξέτασης, (δηλαδή 44,00€ για το Θεωρητικό Μέρος και άλλα 44,00€ για το Πρακτικό Μέρος) και να παραλάβουν τα Γραμμάτια Είσπραξης για την κάθε κατάθεση ξεχωριστά.  Στο γραμμάτιο είσπραξης είναι απαραίτητο να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο του υποψηφίου.

 • Η πληρωμή των παραβόλων συμμετοχής  θα πρέπει να γίνει πριν την υποβολή της αίτησης. Τα Γραμμάτια Είσπραξης φυλάσσονται γιατί αποτελούν μέρος των δικαιολογητικών.

 • να υποβάλλουν οι ίδιοι  μετά τις 12:00 μ.μ. την επόμενη εργάσιμη ημέρα της κατάθεσης των χρημάτων, την αίτηση τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στη διεύθυνση http://www.eoppep.gr. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε δύο στάδια καθώς
  1. πρώτα θα πρέπει να εγγραφούν στο σύστημα ακολουθώντας ακολουθώντας  τη διαδρομή Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. → ΕΓΓΡΑΦΗ ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο (http://www.eoppep.gr/pistop/eop_f0054.php)

  2. μετά να μεταβούν στα email τους και να πατήσουν στη λέξη εδώ που θα υπάρχει στο μήνυμα που θα τους έρθει αυτόματα

  3. να σημειώσουν τον αριθμό που θα τους έρθει σε δεύτερο μήνυμα που θα λάβουν αυτόματα πάλι και  ο οποίος αποτελεί τον αριθμό της αίτησης τους (θα καταχωρηθεί αργότερα κατά το βήμα 4 στο πεδίο «Αριθμός Εγγραφής» της αίτησης.  Προσοχή!! :Το πεδίο «Αριθμός Αίτησης» που επίσης υπάρχει είναι διαφορετικό και συμπληρώνεται από την Υπηρεσία και όχι από τον υποψήφιο). 'Επισης σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι συμμετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο και Σεπτέμβριο 2011 και υπέβαλαν τότε ηλεκτρονική αίτηση, με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των

   στοιχείων εγγραφής τους εμφανίζεται μήνυμα στον πίνακα «Είστε ήδη εγγεγραμμένος με τον αριθμό εγγραφής ……….».   Ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να εισέλθουν στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και απλά καταγράφουν τον αριθμό εγγραφής που εμφανίζεται.

  4. να καταχωρήσουν την αίτηση τους ακολουθώντας  τη διαδρομή  Εξετάσεις Πιστοποίησης Ι.Ε.Κ. → Αίτηση  ή ακολουθήστε τον σύνδεσμο(http://www.eoppep.gr/pistop/) .  Προσοχή: 

   1. Στο πεδίο «Χρήστης / UserName» συμπληρώνουν την ταυτότητα πράξης που  αναγράφεται στο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας  (τα γράμματα είναι ΛΑΤΙΝΙΚΑ και ΚΕΦΑΛΑΙΑ , π.χ. 543G034). Αν τα γραμμάτια είναι δύο καταχωρήστε απλά τον αριθμό  του ενός από τα δύο.
   2. Στο πεδίο «Κωδικός Εισόδου / Password» συμπληρώνουν την ημερομηνία κατάθεσης που αναγράφεται στο γραμμάτιο χωρίς κενά παύλες ή τελείες (πχ. η 2/5/12 ή 2.5.2012 θα πρέπει να γραφεί στη μορφή 02052012).
   3. Στην οθόνη που εμφανίζεται, επιλέγουμε το πεδίο «Υποβολή αιτήσεων –δηλώσεων». Στη συνέχεια διαλέγουμε την κατηγορία που μας ενδιαφέρει (συνήθως για τους απόφοιτους των περισσοτέρων ειδικότητων είναι η δεύτερη επιλογή. Στην επόμενη οθόνη κάνουμε κλικ στο κουμπί «Νέα Εγγραφή» για να ξεκινήσετε να καταχωρήσετε την αίτηση σας.                                                              Επισημαίνεται ότι: Για να ενεργοποιηθεί το κουμπί «Εισαγωγή», στο κάτω μέρος της αίτησης  πρέπει να τσεκάρετε το πεδίο «Ο αιτών /η αιτούσα ....είναι αληθή και ότι αποδέχεται ....εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης όσοι εκ παραδρομής πλήρωσαν με ένα (1) γραμμάτιο είσπραξης των 88,00 ευρώ, τα εξέταστρα θεωρητικού πρακτικού μέρους τότε στην Αίτηση και στη σχετική ενότητα «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ», τσεκάρουν τα πεδία «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ» και «ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ» αλλά καταχωρούν τον αριθμό του γραμματίου μόνο σε ένα εκ των δύο πεδίων, είτε

    «Ταυτότητα Πράξης Θεωρητικού Μέρους», είτε «Ταυτότητα Πράξης Πρακτικού Μέρους» και στην ίδια σειρά την ημερομηνία κατάθεσης.

 • να την εκτυπώσουν  (έτσι οριστικοποιείται και η αίτηση), να την υπογράψουν και τέλος 

 • να την καταθέσουν σε έντυπη μορφή και υπογεγραμμένη  μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα όσα έχουν δηλώσει στην αίτηση τους,

 όπως ορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 15/23.04.2012 η οποία είναι αναρτημένη στην αρχική ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr).  

Στην περίπτωση που  κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει  στις Εξετάσεις ως υποψήφιος σε περισσότερες από μια ειδικότητες που έχει αποφοιτήσει, τότε υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση συμμετοχής και ξεχωριστά χρηματικά ποσά για την κάθε ειδικότητα  (δηλαδή πρέπει να γίνουν τέσσερεις καταθέσεις των 44,00 €). Σε κάθε αίτηση ο υποψήφιος πρέπει να γράψει και τη δεύτερη ειδικότητα για την οποία θα υποβάλει αίτηση.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών

Μαζί με τις αιτήσεις συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης υποβάλλονται από τους υποψηφίους και:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). 
 2. Μια (1) πρόσφατη φωτογραφία
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου ή η άδεια διαμονής) προσκομίζοντας συγχρόνως το διαβατήριο ή επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής της αρμόδιας αρχής. Εάν από τα παραπάνω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως ή και το όνομα πατρός πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γεννήσεως.
 4. Γραμμάτιο είσπραξης (παράβολο) εξέταστρων σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το θεωρητικό και σαράντα τεσσάρων ευρώ (44,00 €) για το πρακτικό μέρος των εξετάσεων (Εμπορική Τράπεζα, Αρ. Λογαριασμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 84493023). 
 5. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις στράτευσης ή αλλαγής του τόπου διαμονής για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, ο ενδιαφερόμενος για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (συμπληρώνοντας το σχετικό πεδίο της αίτησης ότι επιθυμεί την αλλαγή της ΠΕΕΠ εξέτασης του) και την καταθέτει σε έντυπη μορφή μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής του. Την αίτησή του συνοδεύει και ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση για την υπαγωγή του σε διαφορετικό Εξεταστικό Κέντρο στο οποίο θα εξετασθεί για τους ανωτέρω λόγους (υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί να αλλάξει εξεταστικό κέντρο και να εξεταστεί σε κέντρο άλλης ΠΕΕΠ στην περιοχή που μένει πλέον). 

Κατάθεση της εκτυπωμένης αίτησης και των δικαιολογητικών

Κατά κανόνα η κατάθεση των αιτήσεων συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται στο ΙΕΚ αποφοίτησης  αν αυτό είναι Δημόσιο ΙΕΚ. 

 • Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων ή Οργανισμών ή Ν.Π.Δ.Δ. υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (www.eoppep.gr) και την καταθέτουν σε έντυπη μορφή στα Ι.Ε.Κ. αποφοίτησής τους.
 • Οι απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. Ο.Τ.Ε.Κ. των τμημάτων «Στελεχών τουριστικών γραφείων» και «Στελεχών οργάνωσης ψυχαγωγίας», διετούς διάρκειας του Ο.Τ.Ε.Κ., που είχαν ιδρυθεί βάσει του Β.Δ. 151/1971 καταθέτουν την αίτησή τους, συνοδευόμενη με αντίγραφο του πτυχίου τους, σε οποιοδήποτε Ι.Ε.Κ. του Ο.Τ.Ε.Κ. 
 •  Οι απόφοιτοι των Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., στο πλησιέστερο Δημόσιο Ι.Ε.Κ.

Οι υποψήφιοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση της αίτησής τους, όμως το προσωπικό του ΙΕΚ θα είναι στη διάθεση των υποψηφίων πέρα από την απλή παραλαβή των αιτήσεων να βοηθήσει σε περίπτωση που αδυνατούν οι ίδιοι να συμπληρώσουν την αίτηση τους και να την εκτυπώσουν.