ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2017Α

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2017Α

Οι εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Γλυφάδας μπορούν να παραλαμβάνουν τις συμβάσεις τους κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματεία του ΙΕΚ.