ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές του ΔΙΕΚ Γλυφάδας ότι μπορούν να προσέλθουν στο ΙΕΚ για την υπογραφή των συμβάσεών τους μέχρι και την Τετάρτη 14/2/2018 ώρες 2-9 μ.μ.. Προς το παρόν υπογράφονται μόνο οι συμβάσεις των πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών αλλά όχι εκείνων εκτός συστήματος, οι οποίοι ενημερώνονται τηλεφωνικά. Παρακαλούνται, ακόμα, να μας στείλουν αντίγραφο της βεβαίωσης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, ελλείψει αυτού οποιοδήποτε έγγραφο βεβαιώνει και αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., εφόσον ο εκπαιδευτής είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων.