Πρακτική άσκηση παλαιών καταρτιζόμενων ΙΕΚ

Πρακτική άσκηση παλαιών καταρτιζόμενων ΙΕΚ
cad 2014

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν 일기 예보 다운로드. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024.

 

yolo v3