ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Α sharepoint 2010. Σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ( ΦΕΚ 4899/6-11-2020, τ. Β) αναστέλλεται η πρακτική άσκηση των σπουδαστών ΙΕΚ σε εργοδότη εφόσον αυτή πραγματοποιείται στο χώρο εργασίας quicktime 7.7.9 다운로드.
Όσον αφορά την υποχρέωση των εργοδοτών σχετικά με το Π.Σ 지옥화 다운로드. ΕΡΓΑΝΗ, δεν απαιτείται ουδεμία ενέργεια ή αλλαγή, αν θέλουν να συνεχίσουν την πρακτική μετά τη λήξη της αναστολής 맹구의 저택 다운로드.
Η μόνη τροποποίηση που θα απαιτηθεί από τους εργοδότες είναι η αλλαγή της ημερομηνίας λήξης, λίγο πριν τη λήξη της, σύμφωνα με νέο προγραμματισμό μετά την άρση της αναστολής Download Armageddon ost.
Β. Πρακτική άσκηση με ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Η συνέχιση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων είναι δυνατή με τηλεργασία υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1 닥터스 20회 다운로드. Αν το επιτρέπει η φύση του αντικειμένου της πρακτικής άσκησης και διασφαλίζεται το επίπεδο ποιότητας Reba's Adventures2.7.
2. Εφόσον επιτυγχάνεται και επαληθεύεται το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
3 flip movie. Αν υπάρχει εποπτεία των πρακτικά ασκούμενων σε όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως πρακτικής άσκησης.
Προκειμένου η διοίκηση του ΙΕΚ να αξιολογήσει εάν μπορεί η πρακτική άσκηση να διεξαχθεί με τηλεργασία θα πρέπει ο φορέας να στείλει e-mail στο grammateia@iek-glyfad.att.sch.gr όπου θα ζητείται η έγκριση για τη συνέχιση της εξ αποστάσεως πρακτικής.