Ενημέρωση για κατατάξεις-συνέχιση φοίτησης

Ενημέρωση για κατατάξεις-συνέχιση φοίτησης
버즈 노래 다운로드

Σας ενημερώνουμε ότι από 4/2/2022 έως 14/2/2022 δίνεται η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για:

α) κατάταξη

β) συνέχιση φοίτησης από άτομα παλαιών ειδικοτήτων ή που διέκοψαν τη φοίτηση στο παρελθόν

Οι προθεσμίες θα τηρηθούν ΑΠΑΡΕΓΚΛΗΤΑ download dfc. Για κάθε αίτημα, θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση στην έδρα του ΙΕΚ που επιθυμείτε να φοιτήσετε επισυνάπτοντας ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ τα απαραίτητα δικαιολογητικά 스마트폰 카카오톡 다운로드.