Ενημέρωση για διεξαγωγή μαθημάτων Τετάρτη 09/11/2022