Κάρτες Μειωμένου Εισιτηρίου από τον ΟΑΣΑ (πάσο)

Κάρτες Μειωμένου Εισιτηρίου από τον ΟΑΣΑ (πάσο)

Άρχισε, βάσει της Α-59909/4404/18.01.2016 Κ.Υ.Α, η χορήγηση των “έξυπνων καρτών μειωμένης Μετακίνησης” των σπουδαστών ΙΕΚ που δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.  Οι οδηγίες που αφορούν την έκδοσή τους  είναι :

 

Διαδικασία  Έκδοσης των Έξυπνων Καρτών

 

Για την έκδοσή των έξυπνων καρτών, απαιτείται προσωποποίηση που γίνεται ως εξής:

 

Ø  Ο δικαιούχος Σπουδαστής Ι.Ε.Κ hp8710 다운로드. έως την ηλικία των 22 ετών καλείται να κάνει χρήση του on-line εργαλείου παραγωγής QRCode το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΣΚ (www.athenacard.gr) προκειμένου να παράξει και να τυπώσει την «Αίτηση-Φόρμα Προσωποποίησης Κάρτας» NabisWorks 2017 Download.

 

Ø  Για τη παραγωγή του QRCode είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω στοιχείων από το δικαιούχο:

–         Ονοματεπώνυμο (Όπως αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας για έλληνες υπηκόους ή στο  διαβατηρίου για αλλοδαπούς)

–        Αριθμός ΑΜΚΑ (απαραίτητα 11-ψήφιος, περιλαμβανομένων και των αρχικών μηδενικών)

–        Μήνας και έτος γέννησης (σε μορφή ΜΜ/ΕΕΕΕ)

–        Κατηγορία δικαιούχου – επιλογή από προκαθορισμένο κατάλογο

–        PIN 8 ψηφίων (καθορίζεται αποκλειστικά από τον δικαιούχο, χρησιμοποιείται για τη προστασία των δεδομένων του και είναι απαραίτητο στη περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης)

Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στο παραγόμενο QRCode, το οποίο και θα πρέπει να εκτυπωθεί και να διατηρηθεί από τον εκάστοτε δικαιούχο 비주얼 스튜디오 커뮤니티 다운로드.

 

Ø  Ο σπουδαστής προσκομίζει στο ΙΕΚ αντίγραφο της εκτυπωμένης αίτησης μαζί με φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε έντυπη ή σε ψηφιακή μορφή μέχρι και τις 17/3/2020 remix os 64bit 다운로드.

 

Ø  Το κάθε ΙΕΚ, προσκομίζει στον Ο.Α.Σ.Α. το σύνολο των εκτυπωμένων «Αιτήσεων Προσωποποίησης Κάρτας» και  τις φωτογραφίες των δικαιούχων και αφού παραλάβει τις έξυπνες κάρτες μειωμένης μετακίνησης τις παραδίδει στους δικαιούχους, οι οποίοι δικαιούνται να μετακινούνται με μειωμένο κόμιστρο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις 핀볼게임 다운로드.

 

Ενημερώνουμε  τους δικαιούχους ότι είναι απαραίτητο να φυλάσσουν με  δική τους ευθύνη την εκτυπωμένη «Αίτηση-Φόρμα Προσωποποίησης Κάρτας» και  να θυμούνται τον 8ψήφιο αριθμό PIN που είχαν  επιλέξει, καθώς σε περίπτωση απώλειας της Προσωποποιημένης Κάρτας, η αντικατάστασή της είναι εφικτή αποκλειστικά και μόνον με χρήση του 모바일 유튜브 mp3 다운로드. Σε διαφορετική περίπτωση,  η έκδοση νέας κάρτας θα είναι εφικτή μετά τη λήξη ισχύος του δικαιώματος.