ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
은별 2010 다운로드

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για να ολοκληρωθεί ο κύκλος φοίτησης στο ΙΕΚ, ο απόφοιτος που έχει ολοκληρώσει τα 4 εξάμηνα φοίτησης και το εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή έχει πάρει απαλλαγή από την πρακτική, οφείλει να δώσει εξετάσεις πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ remix. Τις εξετάσεις  διενεργεί ο ΕΟΠΠΕΠ και πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο https://eoppep.gr/index.php/el/

Eviews free download