ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ
Ολοκληρώνεται την Δευτέρα 12 Σεπτεμβριου 2022 και ώρα 15:00 η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων επιλογής καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δημόσια ΙΕΚ) της χώρας για το έτος κατάρτισης 2022-2023 Bootcamp 4 0.
Οι ενδιαφερόμενοι θα αναζητήσουν τα αποτελέσματα στην ίδια ιστοσελίδα που υπέβαλαν την αίτησή τους latest codec. Τα αποτελέσματα του Α κύκλου επιτυχόντων αναμένεται να εκδοθούν στις 16/9/2022. Με την έκδοση των αποτελεσμάτων θα υπάρξουν και οδηγίες για την οριστικοποίηση των εγγραφών nrf51822 다운로드.
Στις 26/9 θα ανακοινωθεί και Β κύκλος επιτυχόντων.