Παραλαβή συμβάσεων 2018Α πιστοποιημένων εκπαιδευτών

Παραλαβή συμβάσεων 2018Α πιστοποιημένων εκπαιδευτών

Οι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του εξαμήνου 2018Α μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα των συμβάσεών τους για το Εαρινό Εξάμηνο 2018Α

από τη γραμματεία του ΙΕΚ απο Δευτέρα έως Παρασκευή 10:30 – 14:00.