Πλατφόρμα Αναζήτησης Πρακτικής Άσκησης

Πλατφόρμα Αναζήτησης Πρακτικής Άσκησης

Στην ιστοσελίδα PRAKTIKH.GR (praktikh.gr) μπορείτε να βρείτε ενδιαφέρουσες θέσεις πρακτικής για την ειδικότητά σας.