Εξέταση φυσικώς αδυνάτων εξετάσεων προόδου Εαρινού Εξαμήνου 2022Α

Εξέταση φυσικώς αδυνάτων εξετάσεων προόδου Εαρινού Εξαμήνου 2022Α
movie Departed

Οι φυσικώς αδύνατοι που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά στις εξετάσεις προόδου και δεν έχουν υποβάλλει δικαιολογητικά, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ (κα Ταμπάκη) προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση για προφορική εξέταση φυσικώς αδυνάτων http://iek-glyfad.att.sch.gr/entupa-katartizomenwn/

β) Σχετική διάγνωση

από την Δευτέρα 14/03/2022 έως την Παρασκευή 18/03/2022

*εκτός από την ειδικότητα ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α’*

ms project 2013 fluid sim 다운로드 Sigma spp maxima