ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2022Α