Ολοκλήρωση διορθώσεων στο μητρώο εκπαιδευτών

Ολοκλήρωση διορθώσεων στο μητρώο εκπαιδευτών
어부바 다운로드

Έληξε στις 11/9/2020 στις 15:00 η ώρα η προθεσμία για διορθώσεις/τροποποιήσεις των ηλεκτρονικών αιτήσεων για ένταξη στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΕΚ Jojo Mode.

Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει την διοικητική επαλήθευση και τον έλεγχο της ορθότητας των δικαιολογητικών που επισυνάπτονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις 파일 한번에 다운로드.