Πρόσκληση-επιλογή-κατανομή στρατεύσιμου προσωπικού (πρόγραμμα κατάθεσης δελτίου απογραφής γεννηθέντων έτος 2003)

Πρόσκληση-επιλογή-κατανομή στρατεύσιμου προσωπικού (πρόγραμμα κατάθεσης δελτίου απογραφής γεννηθέντων έτος 2003)
  1. Σας ανακοινοποιούμε τις συνημμένες οδηγίες κατάθεσης Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) Κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003), οι οποίες εκδόθηκαν από τη Διεύθυνση Νομικού Σώματος (ΔΝΣ) του ΓΕΕΘΑ Juon1 download.

 

  1. Σύμφωνα με τα σχετικά και την αρμοδιότητα της Υπηρεσίας μας, σας γνωρίζουμε ότι οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννηθέντες το έτος 2003) που είναι γραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, καθώς και οι διαμένοντες στις υπόλοιπες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Αττικής, υποχρεούνται να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου έως και 31 Μάρτίου 2021) σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ), στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόλημιης της διασποράς της νόσου Caνid-19 3d 운전교실.

 

Για τυχόν διευκρινίσεις – απορίες μπορείτε να απευθύνεστε, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα, στα τηλέφωνα 2131501636, 2131501637, 2131501638 2131501639, 2131501640, fax 2103413849 ή μέσω email           sgροiraiα@005G.syzefxis.goν.gr (Πέτρου Ράλλη 2, Αθήνα, ΤΚ 11855) 웹툰 송곳 다운로드.