Ευχαριστίες στην εταιρία MEGASOFT

Ευχαριστίες στην εταιρία MEGASOFT

Η εφαρμογή “Εμπορική Διαχείριση” που χρησιμοποιείται από το ΔΙΕΚ Γλυφάδας για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην ειδικότητα Στέλεχος Διεθνούς Εμπορίου είναι ευγενική προσφορά της εταιρίας

MEGASOFT