ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2017Β ΚΑΙ 2018Α

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 2017Β ΚΑΙ 2018Α

Οι εκπαιδευτές μπορούν να παραλαμβάνουν τις συμβάσεις τους καθημερινά, απογευματινές ώρες 3-8. Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές ότι το ΙΕΚ δεν τηρεί αντίγραφο των συμβάσεων.