ΕΞΑΜΗΝΟ 2017Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ 2017Β ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Οι πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές του εξαμήνου 2017Β μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα των συμβάσεών τους για το Φθινοπωρινό εξάμηνο κατάρτισης 2017 από τη γραμματεία του ΙΕΚ.